PADDE(N)STOEL?


Padde(n)stoelen? Welke spelling volgen wij...


Ter gelegenheid van de meest recente uitgave van het zg. "Groene Boekje" zijn de spellingsregels op een aantal punten aangepast. Daarbij is de tussen n in het woord paddestoel weer toegevoegd, zodat we nu voortaan éénduidig de spelling paddenstoel moeten gebruiken. Het onderstaande verhaal is daarom gedateerd!


paddestoel of paddenstoel?

Deze gegevens zijn ontleend aan een artikeltje van de bekende mycoloog Kees Bas in Coolia 44: 190-191. 2001, het blad van de Nederlandse Mycologische Vereniging.